Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος μας θα προσλάβει μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2022) δεκατρία (13) άτομα με τις εξής ειδικότητες :

– ΕΞΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΥΕ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

– ΈΝΑ ΑΤΟΜΟ  (ΔΕ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

– ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ (ΔΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

– ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ  (ΔΕ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΑΚΑ

– ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ  (ΤΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

– ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ  (ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και με αποδοχές τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 11η π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr (www.gov.gr) επιλέγοντας το ΄΄Εργασίακαι Ασφάλιση΄΄ Αποζημιώσεις και παροχές’’ –ΠρογράμματαΚοινωφελούςχαρακτήρα΄΄(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasiakaiasphalise/apozimioseiskaiparokhes/programmatakoinophelous kharaktera).

Στη συνέχεια επιλέγουν ΄΄Είσοδος στην Υπηρεσία΄΄ και ΄΄Είσοδος στο Σύστημα΄΄, καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης ΤΑΧΙSnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ηλεκτρονικά και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς του ΤΑΧΙςnet, επιλέγοντας ΄΄Σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ΄΄.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνοοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ πουανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
8. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (Ν.4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και κατάρτιση των ωφελούμενων σε ένα (1) ή δύο (2) θεματικά αντικείμενα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, τα οποία θα επιλέξουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης που θα υποβάλλουν στο πρόγραμμα.

Η κατάρτιση των ωφελουμένων ηλικίας μέχρι και 54 ετών είναι υποχρεωτική, ενώ για τους ηλικίας άνω των 55 ετών η επιλογή παρακολούθησης θεματικών αντικειμένων είναι προαιρετική.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ, δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στιςυπ΄αριθμ.9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (18-03-2022),έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοίάνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ και δ) οι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (Ν.4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, προκειμένου να προσκομίσουν/αποστείλουν στο ΚΠΑ2 τη σχετική βεβαίωση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής δέκα (10) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.1 της πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό Έτους 2020.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Όσοι είναι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (Ν.4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης συναφούς βεβαίωσης από το ΕΚΚΑ.

9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

10)Οσοι ωφελούμενοι δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες προσκλήσεις με Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.  

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr), στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ στο οποίο είναι αναρτημένη η Δημόσια με Νο 2/2022 πρόσκληση του ΟΑΕΔ με ΑΔΑ:9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1 ή στο Δήμο μας στο τηλ.:2285360229 –Υπεύθυνος: Πορτοκάλης Δημ.