Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης,  κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (παλιοί και νέοι) όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάλυψη πιθανόν μελλοντικών θέσεων στο ΚΥ Αμοργού.
Νοσηλευτές, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρου, ΔΕ Τεχνικός, ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Παρακαλούμε  πολύ όπως καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας ακόμη και αν είχατε υποβάλλει αίτηση στο παρελθόν με την ίδια διαδικασία

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.pdf

moh.gov.gr