Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το υπ’ αριθμ. Οικ. 15/12-3-2019 έγγραφό της, μας γνωστοποιεί την υπ’ αριθμ. οικ.14/12-3-2019 πρόσκληση για την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga  2019, 5-9 Οκτωβρίου 2019, στην Κολωνία.

Όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυποποιούν αποκλειστικά τυποποιημένα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή με έγκριση H.A.C.C.P. ή ISO αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως την Τετάρτη  3 Απριλίου 2019 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10678

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα εγγραφής τους στην έκθεση (κόστους περίπου 1000 €), τη μεταφορά των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και την διαμονή τους, καθώς και την ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λειτουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα και όσοι δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στην συνέχεια ακυρώσουν.

Διευκρινίζεται πως μετά τις 3/4/2019 καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Επίσης στην συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:

  1. 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου- Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
  2. 2281082380 κ. Κωνσταντίνα Βλάχου- Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ