Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης έτους 2019

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  έχουν  βεβαιωθεί  οι χρηματικοί  κατάλογοι  ύδρευσης  (νέες συνδέσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, μεταφορά νερού με βυτιοφόρο όχημα, παροχή νερού χωρίς υδρομετρητή), χρηματικοί κατάλογοι ενταφιασμών, κοινόχρηστων χώρων κ.α. που αφορούν το έτος 2019.

Οι ειδοποιήσεις έχουν ημερομηνία λήξης 30/09/2020 και πέραν της ημερομηνίας αυτής  ο λογαριασμός θα προσαυξάνεται κατά 1% μηνιαίως.

Η είσπραξη των εμπρόθεσμων λογαριασμών μπορεί να γίνεται:

  • στα καταστήματα ΕΛ.ΤΑ.,
  • στο Ταμείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
  • με κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου στη Τράπεζα Πειραιώς (GR65 0171 1530 0061 5303 0020 131). Επισήμανση: οι λογαριασμοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να εξοφληθούν μέσω τραπέζης μόνο αφού επικοινωνήσετε με το ταμείο του δήμου.

 

Η είσπραξη των εκπρόθεσμων λογαριασμών θα γίνεται αποκλειστικά στο Ταμείο του Δήμου. Να σημειώσουμε ότι όσοι λογαριασμοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν μπορούν να εξοφληθούν στα ΕΛ.ΤΑ. παρά μόνο μόνο στο Ταμείο του Δήμου.