Σε μια σημαντική απόφαση για την
βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στην
Αιγιάλη Αμοργού προέβη το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η
επιχορήγησης του Δήμου Αμοργού μέχρι
του συνολικού ποσού των 35.960,00€ για την
κάλυψη της δαπάνης αντικατάστασης της
αντλίας υψηλής πίεσης της μονάδας
αφαλάτωσης της Αιγιάλης Αμοργού.

Η δαπάνη εντάσσεται στο πλαίσιο του
έργου «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα
βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των
νησιών» του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 και φορέας
υλοποίησης είναι ο Δήμος Αμοργού.

Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος
Καραΐσκος δήλωσε: «Συνεχίζουμε
δυναμικά την υλοποίηση του
προγράμματος μας για την βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων της
Αμοργού. Ευχαριστώ τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ
Γιάννη Πλακιωτάκη και το Γενικό
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, για τη
συνεχή στήριξη του αγώνας μας για μια
καλύτερη Αμοργό»