/Θεμάτων Δ.Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘ.: 9/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 02-08-2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-08-2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 13:30. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. υπήρχαν για συζήτηση, επτά ( 7 ) θέματα της Ημερησίας Διάταξης αλλά η Συνεδρίαση  δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας στα μέλη. Σε σύνολο επτά (7) μελών : Παρόντα μέλη: Φωστιέρης Νικόλαος, Γαβαλά Άννα ,  Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Απόντα μέλη:  Ρούσσος Νικήτας, Χάλαρη Παναγιώτα, Γρίσπος Κωνσταντίνος,Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος Λιμενάρχης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘ.: 9/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 02 - 08 - 2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-08-2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 13:30. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. υπήρχαν για συζήτηση, επτά ( 7 ) θέματα της Ημερησίας Διάταξης αλλά η Συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας στα μέλη. Σε σύνολο επτά (7) μελών : Παρόντα μέλη: Φωστιέρης Νικόλαος, Γαβαλά Άννα , Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Απόντα μέλη: Ρούσσος Νικήτας, Χάλαρη Παναγιώτα, Γρίσπος Κωνσταντίνος,Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος Λιμενάρχης,. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.: 4/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 8 - 3 - 2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 8-3-2019 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής: ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 46/2019. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού¨ Έτους 2019. Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Σιμος Σταμάτιος ψήφισαν ¨παρών¨. ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.: 3/2019 Ημερομηνία πρόσκλησης: 7 - 3 - 2019 Ημερομηνία συνεδρίασης: 6-3-2019 ημέρα: Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής: ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 44/2019. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού Έτους 2019 και ανάθεση της προμήθειας αυτών. Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα. ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 45/2019. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την στελέχωση του Προγράμματος [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 16/2018 Ημερομηνία πρόσκλησης: 24-8-2018 Ημερομηνία συνεδρίασης: 29-8-2018, ημέρα: Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν ένα (1) θέμα  Εκτός Ημερησίας Διάταξης και εικοσιένα (21) θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ. ξεκίνησε από το 18ο θέμα, για το λόγο που αναφέρεται στην απόφαση του θέματος. ΘΕΜΑ 1ο: (1οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 142 Κατανομή Γ΄ Δόσης 2018 Τακτικής χρηματοδότησης ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.   ΘΕΜΑ 2ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 143 Αίτηση [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 7/2018 Ημερομηνία πρόσκλησης: 26-4-2018 Ημερομηνία συνεδρίασης: 30-4-2018, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.   Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν τρία (3) θέματα Εκτός Ημερησίας Διάταξης και είκοσι ένα (21) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.   ΘΕΜΑ 1ο: (1οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 56 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων φιλοξενίας των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφτηκαν το νησί μας από 28 έως 30/3/2018. Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 306,00 ευρώ, από τον ΚΑ 00.6433 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 23/2017 Ημερομηνία πρόσκλησης: 13-11-2017 Ημερομηνία συνεδρίασης: 17-11-2017, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.   Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Εκτός Ημερησίας Διάταξης και δέκα (10) θέματα που περιείχε η Ημερήσια Διάταξη.   ΘΕΜΑ 1ο:  (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 158/2017. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2017. Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Κωβαίος Μιχαήλ ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίμος Σταμάτιος, Πρέκας Δημήτριος και Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.   ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 159/2017. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού [...]

Δημος Αμοργου

Χόρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 22853 60200

Fax: +30 22850 71246

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευτα Ανακοινωσεις

ΤΑ ΛΕΥΤΕΑ ΑΠΟ Δ.Σ