/Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.  ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού: Γαβαλά Άννα, Αντιδήμαρχο 2 Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3 Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο 4 Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5 Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6 κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών. Την 19η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 14/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτρ. Διαγωνισμού για την ανάδειξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 13/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Έγκριση του πρακτικού IΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην [...]

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14ης ΜΑΙΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της 14ης Μάιου ενέκρινε: α. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» και απομένει η υλοποίηση της πράξης για: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών». β. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού». γ. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της πράξης «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αμοργού». 2. – Συγκρότησε επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2019  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους: Πράσινο Νικόλαο, Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Βασσάλο Νικόλαο. Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο. Γιαννακοπούλου Ειρήνη. Στρατουδάκη Θεόδωρο. Καραϊσκο Ελευθέριο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.   Την 19η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 08/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 07/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο. Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ  Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης σε βάρος του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών [...]

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού κατά την 5η συνεδρίαση του Σαββάτου της 16ης Μαρτίου 2019, αφού πληροφορήθηκε ότι στο FACEBOOK διετυπώθησαν απρεπείς χαρακτηρισμοί από συμπολίτη μας για τον αποβιώσαντα πρώην Κοινοτάρχη Καταπόλων και Δήμαρχο Αμοργού, αλλά και εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο Μιχαήλ Κωβαίο, ο οποίος με τις ιδιότητές του αυτές προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο νησί, απεδοκίμασε έντονα την πράξη αυτή η οποία αφ΄ ενός μεν προσβάλει την μνήμη του και αφ΄ ετέρου δεν συνάδει με τις πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου μας. Νικόλαος Φωστιέρης Δήμαρχος Παναγιώτα Χάλαρη Άννα Γαβαλά Παναγιώτης Ψυχογυιός Ελευθέριος Συνοδινός Κωνσταντίνος Γρίσπος Νικόλαος Βασσάλος Νικόλαος Πράσινος Νικήτας Ρούσσος [...]

2019-03-18T11:54:41+03:0018 March, 2019|Δημοτικό Συμβούλιο|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2019  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο. Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο. Γιαννακοπούλου Ειρήνη Στρατουδάκη Θεόδωρο. Καραίσκο Ελευθέριο. Κοινοποίηση: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Λιούτα Γεώργιο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο. Την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2019  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.  ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού: 1) Γαβαλά Άννα, Δημοτική Σύμβουλο 2) Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών. Την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη [...]

Δημος Αμοργου

Χόρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 22853 60200

Fax: +30 22850 71246

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευτα Ανακοινωσεις

ΤΑ ΛΕΥΤΕΑ ΑΠΟ Δ.Σ